Գնացի Դպրոց դստերս հետևից․ Այն, ինչին ականատես եղա դպրոցում, ուղղակի սարսափելի էր․ Տեսածիցս մինչև այսօր ուշքի չեմ գալիս․․․

Գնացի Դպրոց դստերս հետևից․ Այն, ինչին ականատես եղա դպրոցում, ուղղակի սարսափելի էր․ Տեսածիցս մինչև այսօր ուշքի չեմ
գալիս․․․Երբ ձեր երեխան գնում է դպրոց, դուք հույս ունեք, որ այնտեղ նա կլինի կրթված մեծա հասակների հսկողության ներքո, ով-
քեր միշտ առաջին պլան են դնում երեխաների շահերը:Իհարկե, դասերից հետո պահելու ձևով պատ իժը միանգամայն ընդունելի է,
եթե երեխան իրեն վա տ պահի, բայց դա չպետք է շատ հաճախ կիրառվի:

Ոչ մի ծնող չի ցանկանում, որ մի օր ուսուցչից զանգ ստանա իր երեխայի վատ պա հվածքի մասին:Երբ 8-ամյա Ալեգրայի մայրը՝ Քո-
նի Ռամստադը, դպրոցից զանգ է ստացել դստեր վա տ պահվածքի մասին, նա շատ է հիա սթափվել ու զա յրացել։Նրան ասացին, որ
Ալեգրան սպ առնացել է մեկ այլ աշակերտի, ինչը չէր համընկնում Քոնիի դաստիարակության հետ:Սակայն երբ մայրը դպրոց է եկել
դստերը վերցնելու, մեծ շո կի մեջ է ընկել։

Նախ պար զվել է, որ Ալեգրան ոչ ոքի չի սպա ռնացել, նա միայն պա շտպանվել է մեկ այլ աշակերտի բ ռնությունից։Բացի այդ, դա
նման չէր դասերից հետո սովորակնի պես պահելուն։ 8-ամյա երեխային փ ակել են պահարանում, որն ավելի շատ բա նտախուց էր
հիշեցնում:Դպրոցը տարածքը անվանել է «կալ անքի վայր», սակայն իրականում դա 1,2 x 2,4 մետր չափերով խ ուց էր։

Աղջիկը պա տժի էր արժանի, թե ոչ, դպրոցն իրավունք չունի երեխային կողպեքի տակ պահել։Այն բանից հետո, երբ մայրը Ալեգրա-
յին կալանքից դուրս բերեց, նա մի քանի ժամ լա ց եղավ և հաջորդ երեք օրերը դպ րոց չգնաց ուժեղ հո ւզական ցն ցումների պատ-
ճառով։Իսկ դեպքից անմիջապես հետո մայրը դստերը տեղափոխել է այլ դպրոց։Ինչ եք կարծում, դպրոցն իրավունք ունի նման կերպ
պա տժել երեխաներին։

Անձա մբ ես կարծում եմ, որ բավական էր երեխային մի քիչ թողնել դատարկ դասարանում ու ժամանակ տալ մտածելու իր վա րքի
մասին։Կիսվեք ձեր մտքերով մեկնաբանություններում և մի մոռացեք կիսվել այս հոդվածով ձեր ֆեյսբուքյան ընկերների հետ, որ-
պեսզի նրանք նույնպես արտահայտեն իրենց կարծիքը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *