Երբ կինը 27 տարի առաջ որ դեգրեց այս տղային, նրա մտքով անգամ չէր անցնում, որ մի օր այդ տղան կփ րկի իր կյանքը, այս պատմությունը ցն ցել է ողջ համացանցը

Այս պատմությունը կարող էր տեղի չունենալ, եթե մի օր մեծ սի րտ ունեցող այս կինը չորդ եգրեր փոքրիկ տղային:

Որդեգրման համար փաստաթղթերը լրացնելիս նա չէր էլ կարող պատկերացնել, թե ինչպես կհա տուցի այս տղան իր բարության համար: Այս կինը ծնողների կողմից լք ված երեխաների խնամակալ էր։ Ավելի քան 120 հազար լքված երեխա ջերմություն, ուշադրություն և հոգատարություն էր գտել հենց այս կնոջ շնորհիվ:

Եվ չնայած կինը վերաբերվում էր յուրաքանչյուր երեխային անսահման ակնածանքով և սիրով, այս փոքրիկ տղան պարզապես շահեց նրա սի րտը: Տղան 4 տարեկան էր, երբ նրան որդեգրեց: Նրան լք ել էին ծնված առաջին օրվանից: 27 տարի անց լուր տարածվեց, որ կինը հի վանդ է: Նրա մտ հայտնաբերվել էր երի կամն երի պո լիկ իստոզ, և անհրաժեշտ էր հրատապ փոխ պատվաս տման վի րահա տություն։ Տղան անմիջապես անցավ բոլոր անհրաժեշտ թեստերը՝ ստուգելու համատեղելիությունը։

Պարզվեց է, որ նրա երի կամը լիովին հարմար է փոխ պատ վաստման համար։ Առանց կասկածի, տղան իր մի եր ի կամը տվեց սիրելի մորը։ Այն ժամանակ այս կինը նրան փրկեց, չթողեց բախտի քմահաճույքին, իսկ հիմա տղան փրկեց նրա կյանքը: «Սա ամենաքիչն է, որ կարող էի անել։ Նա փրկեց ինձ, ես պետք է փր կեի նրան»:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *